Kritik af Massiv Bordplade efter grotesk oplevelse

Sidst redigeret: 27/01-2023 21:18

Skamløs opførsel, dårlig rådgivning og elendig service

Denne side er en uddybende forbrugerkritik og advarsel mod bordpladefirmaet Massiv Bordplade / Massiv ApS (tidligere Massiv IvS), der efter skamløs opførsel efterlader igangværende arbejde, trods modtaget forudbetaling og med sin arrogante holdning forsinker hele projektet med over 300 dage. Læs herunder om vores dårlige oplevelse af Massiv Bordplade og vores tur i Københavns Byret.

Virksomheden ejes og drives af bordplademanden Michael Breiner Bagge, tidligere "Michael Sørensen", der leverer komposit-bordplader i Kerrock.

Hvis man bestiller produkter og services hos Michael fra Massiv Bordplade skal man forvente kortfattede beskeder på mails, som var det ubetydelige SMS'er. Hvis man ligeledes har spørgsmål eller er kritisk over for Michael, så skal man også forvente en nedladende tone. Hvis noget går skævt og Michael har fået sine penge, så er han umuligt at få kontakt med!

Læs HER om vores dybt rystende oplevelse med Michael fra Massivbordplade og hans mangelfulde leveringer af bordplader til køkken og bryggers.


Vores vurdering af Massiv Bordplade efter dårlige oplevelse

Du kan samtidigt læse alle Massiv Bordplades samlinger af dårlige anmeldelserTrustPilot og Anmeld Håndværker.

Resumé af sagen

Vi bestiller Kerrock-bordplader til vores køkken og bryggers hos Michael fra Massivbordplade. Midtvejs konstaterer vi, at udhænget på én af bordpladerne ikke er ens hele bordpladens længde. Dette informerer vi om til Michael, som blot fejer problemet over på os selv som "køkkenmontør", trods hans kendskab til problemet.

Michael er ikke imødekommende for en fælles løsning, hvorfor vores første forsøg på at løse konflikten er igennem Byggeriets Ankenævn. Her svarer Michael fra Massiv Bordplade ikke på ankenævnets henvendelser. Efterfølgende oprettes en stævning i København Byret med henblik på tilbagebetaling af vores forudbetaling. Michael reagerer ikke på rettens skriftlige henvendelse, hvorfor Michael skal forkyndes ved brevforkyndelse eller via stævningsmand. Michael stævnes og fremsender herefter sit første svar til retten. Retten indkalder herefter til et forberedende telefonmøde. Michael vælger ikke at medvirke i dette telefonmøde, hvorfor retten afgiver en udeblivelsesdom. Efter dommen kontakter Michael retten for en anmodning om genoptagelse og sagen genoptages. Retten indkalder til endnu et telefonmøde, hvor Michael igen ikke medvirker. Retten afviser derefter Michaels anmodning om genoptagelse, dommen stadfæstes og sagen afsluttes.

Da det ikke forventes, at kravet udbetales frivilligt af Michael fra Massiv Bordplade, indsendes en fogedrekvisition til fogedretten i Helsingør. Inden sagen når at blive berammet i fogedretten, kontaktes vi af Michaels advokatfuldmægtig, på baggrund af betaling af dommen der står ved magt. Via vores egen advokat fremsender vi vores endelige krav der vedrører sagens omkostninger. Samtidigt meddeler advokatfuldmægtigen, at vores offentliggjorte hjemmeside opfattes som en "hadside" og derved er mod dansk ret.

Efter flere skrivelser modtager vi endeligt vores forudbetaling, gebyr for Københavns Byret og fogeden i Helsingør samt procesrenter. Fogedsagen tilbagekaldes efterfølgende i fogedretten.

Sagen anses herefter som afsluttet.

 

Efter ca. 3 uger modtager vi besked via vores advokat, at Michael fra Massivbordplades advokatfuldmægtig har informeret om, at der indgives en klage til Klagenævnet for Domænenavne grundet vores oprettelse af massiv-bordplade.dk. En uge senere modtager vi klagen fra Klagenævnet for Domænenavne. Kort efter modtagelsen af klagen indsender vi vores svarskrift, trods vi har 14 dage at svare i (nogen svarer jo slet ikke?).

Knap to måneder senere modtager vi endelig afgørelsen på klagen. Klagenævnet for Domænenavne kunne IKKE give Massiv Bordplade medhold i klagen.

Forretningsmentalitet

Dette afsnit viser et klart billede af Michaels forretningsmentalitet. Læs om Michaels mange konkurser og manglende garantiordning ved fejl og mangler.

Konkurser

Når en virksomhed går konkurs, er der ikke længere mulighed for garanti eller reklamationsret på produktet eller det udførte arbejde man som kunde har betalt for. Ifølge det Centrale VirksomhedsRegister (CVR.DK), under "Ophørte relationer", har Michael tilbagelagt en del konkurser og tvangsopløsninger.


Michael fra Massiv Bordplades mange konkurser

Her iblandt kan nævnes:

Det er tankevækkende, om Massiv ApS er konkurs 2024?

Ved en eventuel konkurs af Massiv ApS ville det være nærliggende, at en kommende kurator anmoder skifteretten om, at Michael indstilles til en konkurskarantæne og derved få frataget sin ret til at drive selvstændig virksomhed uden personlig hæftelse, da det er tydeligt at han ikke egner sig til at drive en privat ejet virksomhed.

Garantiordning

Søger du bordplader til dit (nye) køkken, badeværelse eller bryggers, så er der VIGTIG information til dig her! Massiv Bordplade er ikke medlem af nogen garantiordning hvilket kort og godt betyder, at man som kunde ikke er dækket ved fejl og mangler, eller i tilfælde af, at man kommer i tvist med Massivbordplade. I dette tilfælde skal man forvente at en tvist skal afgøres via eksempelvis Københavns Byret.

Vores skrækkelige oplevelse

"Vi leverer en formidabel service og den højeste kvalitet på markedet. Vores kunder skal føle sig trygge gennem hele processen", lyder ordene på Massivbordplades egen hjemmeside.

KØKKENBORDPLADER AF VÆRSTE SKUFFE!

Vores mareridt startede midt december i 2020, hvor vi efter en anbefaling kontaktede Michael fra Massiv Bordplade. Dette skulle senere vise sig, at blive den værst tænkelige beslutning. Michael kom ud og lavede opmåling og havde, efter egen opfattelse, et skarpt tilbud på Kerrock såfremt dette blev bestilt inden årskiftet. Da vi modtog tilbuddet kunne vi konstatere, at tilbuddet ikke var svarende til det vi fik oplyst ved opmålingen. Vi modtog efterfølgende et revurderet tilbud, som vi valgte at acceptere.

Efter accept af tilbuddet blev der uden yderligere varsel fremsendt en faktura/opkrævning svarende til 50% af den samlede ordre. Vi blev efterfølgende oplyst af Michael, at det fremgår af hans salgsbetingelser for privat-kunder. Betingelserne blev ikke oplyst ved hverken opmåling eller tilbudsgivning, og er heller ikke at finde på hjemmesiden (se de uofficielle salgsbetingelser her). Vi betalte beløbet for at igangsætte produktionen. Produktionen blev igangsat og planlagt levering torsdag d. 21/1-2021.

Michael ankommer på dagen efter flere forsinkelser, ca. kl. 15.30. Ved leveringen af bordpladerne blev det konstateret, at en enkelt bordplade og to gavle til vores køkkenø, samt én gavl til vores bryggersbord, var skåret i forkerte mål hvorfor disse måtte retur til værkstedet. Det blev aftalt at arbejdet færdiggøres mht. levering af korrekt bordplade og gavle, samt monteringen heraf dagen efter.

I mellemtiden blev det om aftenen opdaget, at udhænget på vores leverede bordplade ved vores vask ikke var ens og varierede med op til 7 mm på en strækning af 4,8 meter - det var tilsyneladende en skæv bagvæg der var årsagen til variationen i de opsatte køkkenskabe, hvilket Michael fra Massiv Bordplade var bekendt med, men valgte ikke at gøre os opmærksomme på. Vi forsøgte at finde en løsning med Michael, som blot fejede problemet af på os selv som køkkenmontør. Michael henviste igen til sine salgsbetingelser hvori han frasiger sig alt ansvar - på trods af at han i sin mail kommenterede, at han var bekendt med skævheden ved opmålingen (hvilken service?!).

Slutafregning for arbejde som Massiv Bordplade desværre ikke kan afslutteVores mail-korrespondance udvilkede sig til, i følge Michael, at arbejdet måtte sættes på pause indtil vi (kunden) havde indkaldt til syn og skøn, som kunne afgøre hvordan arbejdet skulle afsluttes. Vi fremsendte løsningsforslag til Michael som forsøg på, at finde en løsning og få arbejdet afsluttet. Michael var ikke i nærheden af, at finde en løsning og afsluttede til sidst mail-korrespondancen med, at fremsende en slutafregning på "arbejde som desværre ikke kunne afsluttes" og efterlade et uafsluttet projekt i stilhed med vores forudbetaling i lommen, som har en værdi langt over det leverede.

Vi står herefter med et køkken og bryggers hvor der delvist mangler bordplader og gavle, og dét der er leveret mangler færdiggørelse.

Se vores sag i billeder HER.

 

Byggeriets Ankenævn

Michael fra Massivbordplade havde på nuværende tidspunkt stoppet arbejdet og efterladt et ufærdigt produkt. Vi måtte efterfølgende søge råd om vores videre løsning på at få arbejdet færdiggjort, da de leverede produkter på nuværende tidspunkt havde en værdi langt under det betalte.

Vi var i kontakt med vores forsikring (indboforsikring) hvor vi har mulighed for retshjælpsdækning, såfremt sagen skal afgøres i retten. Dog er der nogle punkter som skal være afprøvet/udført førend vi kan få retshjælpsdækning. Idet Michael fra Massiv Bordplade ikke er medlem af nogen garantiordning valgte vi at kontakte Byggeriets Ankenævn, som er en klageinstans der bl.a. håndterer klager som vores. Da Michael fra Massiv Bordplade ikke er medlem af nogen garantiordning, så er han som udgangspunkt ikke forpligtet til at svare eller tage stilling til vores klage igennem klagenævnet. Dette gør, at klagenævnet ikke kan behandle vores sag, trods rykkere for manglende svar for sagsbehandlingen.

Efter ankenævntets forsøg på sagsbehandlingen modtager vi en kendelse som bekræfter, at klagen ikke kan behandles i ankenævntet. Med dette dokument kan vi fortsætte vores sag via Danmarks Domstole.

Rykker for manglende betaling

"Hej. Mangler indbetaling for denne faktura."

Trods vores utilfredshed og klage over Michael fra Massiv Bordplades behandling og udførte arbejde, modtager vi forventeligt en rykker for manglende indbetaling af hans ekstra faktura, for "arbejde som desværre ikke kunne afsluttes". Denne handling bekræfter endnu mere Michael fra Massivbordplades indgangsvinkel til hans behandling af hans kunder.

Man kunne antage, at nogen kunder ikke orker arbejdet mod Michael fra Massiv Bordplade, og derfor blot betaler det fakturerede beløb og derefter anser dialogen med Michael som værende overstået. I det tilfælde ville Michael få det som ønsket.

Stævning i Københavns Byret

Massiv Bordplade indkaldes til Københavns ByretVi anlægger en civil sag ved at indgive en stævning hos Danmarks Domstole under den såkaldte småsagsproces med kravet om tilbagebetaling af det udestående. Efter længere tids behandling i Københavns Byret, meddeles det endeligt, at sagen er oprettet og sagsøgte (Massivbordplade) vil blive forkyndt stævningen.

Efter Michael fra Massiv Bordplade er blevet forkyndt modtager vi via retten et svarskrift fra Michael fra Massiv Bordplade hvori der står, at Michael fra Massiv Bordplade har forsøgt at afhjælpe sagen ved et forslag om at vi får rettet vores køkkenskabe førend arbejdet kan færdiggøres. Dette er imidlertid ikke dét Michael fra Massiv Bordplade meddelte os i én af de sidste mails der blev fremsendt. Vi meddeler derfor retten, ved at indsende bemærkninger til svarskriftet, at dette ikke har været tilfælde hos Massivbordplade jf. vores mailkorrespondance.

Forberedende telefonmøde

Samtidigt med modtagelse af svarskrift fra Massiv Bordplade fastsættes der af retten en dato for et forberedende telefonmøde, hvor en dommerfuldmægtig fra retten vil deltage. Ved det forberedende telefonmøde skal det bl.a. fremlægges hvordan sagen er forsøgt løst af de enkelte parter. Michael fra Massiv Bordplade vælger ikke at medvirke i telefonmødet, hvorfor der afgives udeblivelsesdom mod Massiv Bordplade. Michael fra Massiv Bordplade har derefter 4 uger til at anmode om eventuel genoptagelse af telefonmødet, førend dommen er stadfæstet. Der er samtidigt i dommen anført, at Michael fra Massiv Bordplade inden 14 dage skal betale os vores krav jf. vores stævning.

Anmodning om genoptagelse

Retten modtager efter præcis 14 dage på skrift en anmodning fra Michael fra Massivbordplade om genoptagelse af telefonmødet, da han "desværre ikke har modtaget indkaldelse til retsmødet".

Retten beslutter at genoptage sagen og der indkaldes derfor til nyt telefonmøde.

Genoptagelse af forberedende telefonmøde

Omkring 1½ måned senere afholdes et nyt telefonmøde. Endnu engang medvirker Michael fra Massiv Bordplade ikke i mødet, hvorfor Michaels anmodning om genoptagelse af sagen afvises og dommen står ved magt. Retssagen er derefter afsluttet.

Indbringelse for fogedretten

Efter anden genoptagelse af telefonmødet, hvor Michael fra Massiv Bordplade atter ikke medvirker, indbringes vores krav for fogedretten i Helsingør via en fogedrekvisition, da vi efter sagens historik ikke forventer, at Michael selv betaler det i følge dommen udestående beløb. Fogedrettens opgave er, at eksekvere dommen fra Københavns Byret. I dette tilfælde skylder Michael fra Massiv Bordplade penge, hvorfor fogedretten vil indkalde Michael til et møde med henblik på betaling.

Ekstraordinær genoptagelse

Vi offentliggører vores oplevelser af Michael fra MassivbordpladeTrustPilot og Anmeld Håndværker, ikke mindst for at advare andre mulige kunder. Michael svarer efterfølgende på vores anmeldelse på TrustPilot, atter med hans kludrende forklaring af sagen. Efterfølgende anmoder Michael retten om ekstraordinær genoptagelse af sagen. Anmodningen afvises efterfølgende af retten.

Advokatfuldmægtigen

Massiv Bordplades advokatfuldmægtig kontakter osVi modtager en mail fra Michaels advokatfuldmægtig hvor han anmoder om vores bankoplysninger til betaling af domsbeløbet. På nuværende tidspunkt er der tilfaldet yderligere omkostninger på sagen, hvorfor disse skal beregnes, herunder gebyr til fogedretten samt procesrenter.

Mailen er samtidigt indeholdende et såkaldt "stormbrev", da advokatfuldmægtigen kommenterer på de offentliggjorte hjemmesider, herunder massiv-bordplade.dk og bordplademanden.dk. Advokatfuldmægtigen bemærker, at disse hjemmesider efter egen opfattelse defineres som "hadsider" og er mod dansk ret, ved at være i strid med domænenavnslovens §25 om god domæneskik, og med hensigt på, at underminere hans klients forretning på alle måder (hvem har skabt denne situation?).

Skrivelse fra Michaels advokatfuldmægtig (inklusive stavefejl):

Kære ...

Under henvisning til ovenstående sagsnummer retter jeg henvendelse til Dem på vegne af min klient, Massiv ApS.

Idet der er afsagt dom i sagen imellem Dem og min klient og denne ikke kan genoptages, står udeblivelsesdommen ved magt. Jeg skal på baggrund heraf venligst bede Dem fremsende Deres konto- og registreringsnummer, således at domsbeløbet kan blive betalt.

I forlængelse af dommen har De oprettet en negativ anmeldelse på trudspilot.dk. Denne er inden for Straffelovens rammer. Det fremgår dog af anmeldelsen, at De har oprettet to separate hadsider, ”massiv-bordplade.dk” og ”bordplademanden.dk”, med henblik på at underminere min klients forretning på alle måder.

Som erhvervsdrivende med computerprogrammering er det tydeligt, at De har brugt Deres faglige kompetencer til at skabe de to hjemmesider. Det må som følge af Deres daglige hverv være Dem bekendt, at det er i strid med dansk ret at oprette hadsider med domænenavne specifikt egnet til at skabe forveksling med en erhvervsdrivendes hjemmeside. Hjemmesiderne er i strid med domænenavnslovens § 25 om god domænenavnsskik.

På baggrund heraf skal jeg på det kraftigste henstille til at siderne lukkes.

Jeg forbeholder mig i øvrigt min klients retstilling i sin helhed, herunder men ikke begrænset til at søge erstatning for tab.

Med venlig hilsen

...
Advokatfuldmægtig

Via vores egen advokat meddeler vi det samlede krav samt betalingsoplysninger (til vores advokats klientkonto). Samtidigt gør vi opmærksom på, at vi ikke er enige i det af advokatfuldmægtigens fremlagte angående offentliggørelse af vores oplevelser på denne hjemmeside.

Vores advokat meddeler os, at modpartens advokatfuldmægtig har oplyst om, at han har bedt sin klient, Michael fra Massivbordplade, om at overføre det opgjorte beløb. Et par dage efter rykker vores advokat for betalingen, hvorefter advokatfuldmægtigen svarer, at det undrer ham meget da han blev oplyst af sin klient, at kravet var blevet betalt.

Efter flere skrivelser bekræftes det endeligt, at kravet er betalt og fogedsagen i Helsingør kan tilbagekaldes.

Hele sagen kan herefter betragtes som afsluttet!

Færdiggørelse af bordplader

På nuværende tidspunkt er der afsagt dom mod Michael fra Massiv Bordplade og der igangsættes endeligt en færdiggørelse af vores køkken og bryggers. Det har ikke været muligt at igangsætte arbejdet før nu, da eventuelle beviser (ved eksempelvis syn og skøn) ikke måtte berøres. Vi har kontaktet et andet bordpladefirma for levering og montering af nye køkkenbordplader samt bryggersbordplader.

Efter opretning af vores køkken, accepteres fremsendte tilbud fra nyt bordpladefirma og færdiggørelsen af bordpladeprojektet igangsættes langt om længe.

Klagenævnet for Domænenavne

Vi modtager 3 uger senere en mail fra vores advokat om, at Michael fra Massiv Bordplades advokatfuldmægtige har indleveret en klage til Klagenævnet for Domænenavne, da vi har nægtet at stoppe - ifølge advokatfuldmægtigens opfattelse - krænkelsen af hans klients såkaldte "varemærke".

Advokatfuldmægtigens skrivelse til vores advokat (inkl. unødvendig information):

Hej ...

Idet din klient har nægtet at stoppe krænkelsen af min klients varemærke, har jeg d.d. indleveret klage til Klagenævnet for Domænenavne. Deres portal er noget gammeldags, og jeg har derfor måtte udskrive en kopi af klagen fra deres hjemmeside.

Gebyret for klagen vil blive betalt i løbet af i morgen af vores bogholder. Jeg går ud fra, at du/din klient vil blive kontaktet af nævnet, når sagen er oprettet.

Med venlig hilsen

...
Advokatfuldmægtig

Allerede en uges tid senere modtager vi, som varslet og ikke mindst forventet, klagen fra Klagenævnet for Domænenavne. Vi vælger ikke at indvolvere vores advokat i sagen og tager derfor sagen selv.

Klagen er som forventet fremsendt af Michael fra Massivbordplade, via hans advokatfuldmægtig, med en påstand om, at domænet skal overføres til ham, da anvendelse bl.a. er i strid mod god domæneskik. Klagen er et udarbejdet klageskrift hvori der står anført klagerens påstand, sagsfremstilling samt begrundelsen til påstanden (anbringender).

I klagen er der refereret til en tidligere domænesag fra 2003/2004 (18-19 år gammel i skrivende stund), som den advokatfuldmægtige fandt relevant i forhold til den aktuelle sag. Det bemærkes samtidigt, at indholdet i den fremsendte klage stort set er identisk med den refererede klagesag og indholdet derved er langt fra sagens faktiske forhold.

Massiv Bordplade taber sagVi udarbejder et svarskrift til klagen og indsender dette til Klagenævnet for Domænenavne.

Knap to måneder senere modtager vi afgørelsen på klagen: Klagenævnet for Domænenavne kunne IKKE give Massiv Bordplade medhold i klagen. Hjemmesiden er derved ikke "i strid med domænenavnslovens § 25 om god domænenavnsskik", trods dette, i følge den advokatfuldmægtige, burde "være os bekendt".

Afgørelsen og den 9-siders sagsfremstilling er offentliggjort på Klagenævnet for Domænenavnes hjemmeside. Klagesag 2022-0020 kan læses her eller på Klagenævnets hjemmeside via søgeresultater :-)

Konstatering

Michael fra Massivbordplade er én stor beklagelse, da hans primære ordforråd bl.a. indholder orderne "Jeg er ked af..." og "desværre", hvilket kan bekræftes i hans skrivelser samt hans besvarelser af negative anmeldelser på diverse portaler. Dette giver opfattelsen af, at han i bund og grund er fuldstændig lige glad. Han viser på ingen måde forståelse i sine besvarelser på bl.a. Trustpilot og forsøger på ingen måde, at imødekomme utilfredse kunder med en løsning. I flere tilfælde benægter han overhovedet at have arbejdet for kunden - Michael kan på ingen måde modstå kritik.

Efter en periode på 299 dage fra den dag hvor Michael fra Massivbordplade påbegyndte arbejdet, til den dag hvor der var givet dom mod Michael, står vi tilbage med en rigtig "øv-oplevelse", irriteret og provokeret. Michael har på intet tidspunkt vist empati og har igennem hele processen vist et tydeligt billede af, hvordan han har forsøgt at trække sagen i langdrag, sandsynligvis i håb om, at sagen mod ham vil blive opgivet og han kan slippe afsted med sine "forretningsmetoder".


Se sagsprocessen (klik her)

Sagsprocessens forløb

 • Der klages over arbejdet hos Michael fra Massiv Bordplade
  • Michael henviser til at syn og skøn er eneste løsning

 • Sagen oprettes hos Byggeriets Ankenævn
  • Michael reagerer ikke på henvendelser og Byggeriets Ankenævn kan ikke behandle sagen

 • Sagen oprettes hos Københavns Byret
  • Michael reagerer ikke på skriftlig henvendelse fra Københavns Byret

 • Michael modtager stævning
  • Michael indgiver svarskrift/kommentarer efterfølgende til Københavns Byret

 • Københavns Byret indkalder til forberedende telefonmøde
  • Michael deltager ikke i telefonmødet, hvorfor der afgives udeblivelsesdom mod Michael

 • Michael henvender sig til Københavns Byret med anmodning om genoptagelse
  • Københavns Byret genoptager sagen

 • Københavns Byret indkalder igen til forberedende telefonmøde
  • Michael deltager ikke i telefonmødet, hvorfor Michaels anmodning om genoptagelse af sagen afvises og udeblivelsesdommen står ved magt

 • Michael anmoder retten om genoptagelse (3. gang)
  • Retten meddeler, at anmodningen afvises grundet bl.a. manglende deltagelse af to forrige telefonmøder

Man kan efter denne oplevelse konstatere, at Michael sørger for at få dækket sine omkostninger ind førend eventuelle tvister opstår, hvorefter han blot ignorerer sin kunde. Det er herefter kunden der skal gøre noget aktivt for at få udlæg tilbage og derfor tankevækkende, at dette scenarie er tiltænkt denne situation. Mon han har prøvet det før?


Se hele sagsforløbet (klik her)

Sagsforløbet

 • 14/12-2020: Vi kontakter Massiv Bordplade første gang.
 • 18/12-2020: Besigtigelse/opmåling for tilbudsgivning.
 • 04/01-2021: Vi modtager første tilbud hvilket ligger langt fra den mundtlige pris ved besigtigelsen.
 • 08/01-2021: Michael laver en telefonisk opfølgning og fremsender revideret tilbud.
 • 10/01-2021: Vi accepterer tilbuddet fra Massiv Bordplade
 • 14/01-2021: Faktura på 50% af det samlede beløb modtages.
 • 17/01-2021: Vi modtager salgs- og salgsbetingelser efter anmodning.
 • 21/01-2021: Arbejdet opstartes med forsinkelse, ankommer kl. ca. 15.30. Arbejdet kan ikke fuldføres, da bordpladen til vores køkkenø og endegavl i bryggers er for stor og skal skæres til på værkstedet. Det aftales at arbejdet fortsættes dagen efter. Vi konstaterer senere på aftenen, at udhænget på den ene bordplade der er leveret ikke er ens/jævn hele pladens længde, hvorfor vi kontakter Massiv Bordplade. Vi får oplyst, at Massiv Bordplade er bekendt med det og det er grundet "dårlig køkkenmontering". Massiv Bordplade vælger herefter at nedlægge arbejdet.
 • 02/02-2021: Massiv Bordplade meddeler på mail, at såfremt der ikke er indkaldt til syn og skøn inden ugens udgang, vil der laves en opgørelse af det udførte arbejde og sagen lukkes.
 • 06/02-2021: Vi modtager slutfaktura fra Massiv Bordplade for "arbejde som desværre ikke kunne afsluttes".
 • 07/02-2021: Efter længere tids forsøg på at få Michael fra Massiv Bordplade i tale, indgiver vi en klage til Byggeriet Ankenævn
 • 18/02-2021: Vi modtager skrivelse fra Byggeriets Ankenævn ang. rettelser vedr. vores indsigelse.
 • 22/02-2021: Ændringer indsendes.
 • 06/04-2021: Byggeriets Ankenævn meddeler, at Massiv Bordplade ikke har reageret på den fremsendte klage, hvorfor vi skal tage stilling til den videre proces.
 • 05/05-2021: Sagen kan ikke behandles ved Byggeriets Ankenævn, da sagen ikke er egnet til behandling, grundet manglende svar fra Massiv Bordplade.
 • 06/05-2021: Sagen indbringes til stævning hos retten.
 • 15/06-2021: Vi modtager en rykker fra Massiv Bordplade vedr. manglende betaling af faktura for uafsluttet arbejde.
 • 24/06-2021: Retten meddeler, at sagen nu er oprettet og at modparten har 7 dage til at kvittere for modtagelsen, med efterfølgende 14 dages svarfrist.
 • 07/07-2021: Massiv Bordplade har ikke reageret på rettens henvendelse, hvorfor stævningen er sendt til forkyndelse, hvor Massiv Bordplade opfordres til at indlevere svarskrift senest 14 dage efter forkyndelsen.
 • 16/08-2021: Retten meddeler, at Massiv Bordplade er blevet forkyndt og Massiv Bordplade har derved 14 dage til at svare.
 • 18/08-2021: Retten har modtaget svarskrift fra Massiv Bordplade.
 • 20/08-2021: Vi modtager meddelelse fra retten med tilbud om retsmæling samt indkaldelse til forberedende telefonmøde. Vi er ikke interesseret i retsmæling, da Massiv Bordplade hidtil ikke har vist interesse i samarbejde eller i at finde en fælles løsning.
 • 02/09-2021: Vi fremsender bemærkninger til retten på Massiv Bordplades svarskrift.
 • 07/09-2021: Afholdelse af forberedende telefonmøde hos retten kl 14.00. Massiv Bordplade medvirker ikke i mødet, hvorfor der afgives udeblivelsesdom mod Massiv Bordplade. Massiv Bordplade har derved 4 uger til at anmode om genoptagelse af sagen. Såfremt dette ikke sker er dommen stadfæstet.
 • 21/09-2021: Retten modtager (14 dage efter telefonmødet) en anmodning fra Massiv Bordplade om genoptage af sagen.
 • 29/09-2021: Retten indkalder til nyt telefonmøde.
 • 16/11-2021: Genoptagelse af forberedende telefonmøde hos retten kl. 14.45. Massiv Bordplade medvirker ikke i mødet, hvorfor anmodningen om genoptagelse af sagen afvises.
 • 18/11-2021: Der modtages fra retten en opdateret retsbog.
 • 22/11-2021: Der indsendes en fogedrekvisition til fogeden i Helsingør vedr. vores krav om tilbagebetaling.
 • 25/11-2021: Nyt bordpladefirma udfører opmåling af bordplader i køkken og bryggers, med henblik på færdiggørelse.
 • 05/12-2021: Vi offentliggøre vores oplevelser af Michael fra Massiv BordpladeTrustPilot og Anmeld Håndværker. Samme dag anmoder Michael igen retten om genoptagelse af sagen. Michael har på nuværende tidspunkt udeblevet fra rettens to indkaldelser.
 • 07/12-2021: Det meddeles fra retten, at Michaels anmodning om ekstraordinær genoptagelse afvises.
 • 13/12-2021: Vi modtager en mail fra Michaels advokatfuldmægtig angående betaling af vores krav samt bemærkninger til vores hjemmeside.
 • 16/12-2021: Det nye bordpladefirma færdiggøre vores bordpladesag.
 • 21/12-2021: Vores advokat svarer advokatfuldmægtigen med vores beregnede krav (til betaling til advokatens klientkonto).
 • 27/12-2021: Vi modtager besked fra vores advokat, at modpartens advokatfuldmægtig har ringet og oplyst, at han har bedt sin klient overføre det opgjorte beløb.
 • 29/12-2021: Vores advokat rykker for manglende betaling. Advokatfuldmægtigen svarer, at det undrer ham, da han fik en mail fra hans klient den 21/12-2021, at kravet blev betalt der. Han oplyser samtidigt, at han vil anmode sin klient sende en kopi af bankoverførslen.
 • 04/01-2022: Igen rykker vores advokat for manglende betaling samt bemærker, at vi er nødsaget til at foretage ny beregning af procesrenter, da vores betaling er forsinket. Advokatfuldmægtigen svarer, at han endnu ikke har modtaget kopi af overførslen der skulle være foretaget i december.
  Vi modtager samme dag besked fra advokatfuldmægtigen, at hans klient skulle have betalt dagen før (d. 03/01-2022). Samtidigt oplyser advokatfuldmægtigen, at han ikke kan svare på hvad der skulle være gået galt ift. overførslen den 21/12-2021, som hans klient havde oplyst ham om.
  Endeligt modtager vi betalingskvitteringen på overførslen, hvor det kan ses at denne er foretaget for nyligt inden advokatfuldmægtigens mail (4/1-2022).
 • 05/01-2022: Advokaten bekræfter, at have modtaget det overførte beløb, hvorfor der foretages en tilbagekaldelse af fogedsagen.
  Vi modtager kvittering på tilbagekaldelsen af fogedsagen fra retten i Helsingør og hele sagen kan betragtes som afsluttet. • 27/01-2022: Vi bliver informeret om, via mail fra vores advokat, at Michael fra Massiv Bordplades advokatfuldmægtig har iværksat en klage over domænet massiv-bordplade.dk, da vi ikke ville imødekomme hans anmodning om lukning af denne offentlige hjemmeside. Denne klage er indleveret til Klagenævnet for Domænenavne, hvorfra vi vil blive kontaktet når sagen er oprettet.
 • 04/02-2022: Vi modtager en mail fra sekretariatet hos Klagenævnet for Domænenavne hvori de informerer, at der er oprettet en klagesag (2022-0020-R) vedr. domænet massiv-bordplade.dk.
 • 10/02-2022: Til trods for at vi har 14 dage at svare i (nogle personer svarer jo slet ikke), fremsender vi til Klagenævnet for Domænenavne vores svarskrift til klagen.
 • 11/02-2022: Vi modtager allerede kvittering for modtagelse fra Klagenævnet for Domænenavnes sekretariat. Samtidigt meddeler sekretariatet, at modparten (Massiv Bordplade) har 16 dage til at komme med kommentarer til vores svarskrift.
 • 28/02-2022: Sekretariatet meddeler, at de ikke har modtaget yderligere bemærkninger fra Massiv Bordplade, hvorfor sekretariatet har vurderet, at klagenævnet nu kan træffe en afgørelse, hvilket forventes inden for 3 måneder.
 • 26/04-2022: Det meddeles endeligt fra sekretariatet, at der til Massiv Bordplade IKKE kunne gives medhold i fremsendte klage.
 • 03/05-2022: Afgørelse vedr. massiv-bordplade.dk offentliggøres på Klagenævnet for Domænenavnes hjemmeside

Sagen har kørt i 349 dage fra den dato Michael fra Massiv Bordplade startede projektet til sagen kan betragtes som afsluttet.

Derfor skal du IKKE vælge Massiv Bordplade

Årsagerne til hvorfor du ikke skal vælge Michael fra Massiv Bordplade er mange. Her iblandt kan nævnes:

Undgå lignende situationer

Efter vores oplevelse med Michael fra Massiv Bordplade har vi følgende generalle anbefalinger for at undgå lignende situationer:

Kan andet bordpladefirma færdiggøre arbejdet?

Det er naturligvis altid muligt, at få et andet bordpladefirma til at færdiggøre fejl og mangler. Dog skal man være opmærksom på om der følger en garanti med i det færdige arbejde.

I dette tilfælde hvor arbejdet opstartes af én virksomhed, som senere afsluttes af en anden, så står man i en situation hvor det af ingen af virksomhederne kan forlanges, at garantien opretholdes, da der gensidigt for virksomhederne ikke kan stilles sikkerhed for arbejdets kvalitet.

Såfremt man ikke ønsker at gøre krav gældende om tilbagebetaling af forudbetalingen, så står man med et produkt, hvor man ikke er garanteret en kvalitet (garanti). I det tilfælde, at man ønsker en garanti opretholdt, er det nødvendigt at samme firma leverer og monterer samtlige produkter - ikke mindst for at undgå en uenighed om hvem der har leveret hvad.

Formålet med denne side

Formålet med denne side er, at få fokus på de udfordringer man som kunde og slutbruger af bl.a. håndværksydelser kan ende i.

I nærværende sag er der tale om en forudbetaling for et stykke arbejde der giver en virksomhed mulighed for, at stikke hovedet i jorden hvis noget kommer på tværs. Det er meget nemt for virksomheden, at forsvinde fra jordens overflade og giver derfor kunden et længere sagsforløb for at få sin ret. Ligeledes er formålet med siden, at gennemgå "den røde tråd" igennem hele sagsforløbet i en klagesag som denne.

Del din oplevelse

Dårlig oplevelse med Massiv BordpladeMan kan se på TrustPilot, at meningerne om Massiv Bordplade er delte. Der er ingen tvivl om, at der findes opgaver der er udført tilfredsstillende. Man kan formode, at dette er det i tilfælde hvor der ingen tvist er, eller fejl og mangler blot endnu ikke er konstateret.

Har du også haft en kedelig oplevelse med Michael og Massivbordplade eller har anden kommentar, så udfyld gerne nedenstående felter og tryk Send - din oplevelse vil ikke blive gjort offentlig, med mindre andet aftales.

Du opfordres ligeledes til at dele din oplevelse på bl.a. TrustPilot, Anmeld Håndværker eller Massiv Bordplades Facebook-gruppe.* Skal udfyldes
Unikke DK-besøg:
1122

Kritik af Massiv Bordplade på Facebook

Sidst indlæst: 20/07-2024 05:44